Yabancılar Hukuku

Türkoğlu & Türkoğlu Hukuk Bürosu, yabancıların Türkiye’de yaşadığı hukuki problemlerin çözümünde danışmanlık hizmetlerinin yanında Yabancılar Hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
  • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması