Sağlık Hukuku / Hasta ve Hekim Hakları

Türkoğlu & Türkoğlu Hukuk  Bürosu, sağlık hukuku alanında özel sağlık kuruluşlarına,  sigorta şirketlerine, hekimlere, hastalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Türkoğlu & Türkoğlu Hukuk Bürosu sağlık hukuku/hasta ve hekim haklarına ilişkin olarak;

  • Özel sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, hekimler ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ve taraf oldukları idari, hukuki ve cezai dava süreçlerinde temsili
  • Hekimler, sağlık kuruluşları, hastalar ve sigorta şirketleri için sağlık hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda kusurun varlığı, maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı, tazminat bedellerinin tespiti konusunda hukuki inceleme raporu hazırlanması,
  • Sağlık sektöründeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü