Mesut TÜRKOĞLU

Mesut Türkoğlu, 1966 yılında İzmir’de doğmuştur. Lisans öğrenimini, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1989 yılında tamamlamıştır. 1991 yılından beri, İzmir Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

Meslek yaşamı boyunca farklı sektörlerdeki bir çok şirkete danışmanlık hizmeti vermiş; Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku, Sağlık Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku ile ilgili konularda çalışmalar yapmıştır.

1999-2004 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapmıştır. Aynı yıllarda Gaziemir Belediye Başkan vekilliği ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Hukuk ve Şirketler komisyonlarında başkanlık ve üyelik görevlerini yürütmüştür. 

Mesut Türkoğlu, Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku ve Sağlık Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Bu alandaki çalışmalarına devam etmekte ve bunun yanı sıra dava yönetimi, sözleşmeler hukuku alanında danışmanlık yapmaktadır.

2005 yılından itibaren Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı patent ve marka vekilidir. Fikri sınai mülkiyet konusunda çıkan uyuşmazlıklarda İzmir mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır.  

Mesut Türkoğlu, aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucudur.


mesut@turkoglu.av.tr