İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Türkoğlu & Türkoğlu Hukuk Bürosu, iş hukukundan (işçi-işveren ilişkisinden) kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulması ve işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ayrıca işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanması muhtemel diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü de hukuk büromuzun sunduğu  hizmetler arasındadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

  • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
  • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması,
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
  • İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,
  • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması,
  • AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi,
  • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması,
  • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık vermektedir.

Hukuk Büromuz ayrıca şirketleri ve insan kaynakları departmanlarını, yürürlükteki İş Mevzuatına yönelik bilgilendirmek için de seminerler düzenlemektedir.