Dava Hizmetleri

Türkoğlu & Türkoğlu Hukuk Bürosu, kurulduğu 1991 yılından beri müvekkillerine dava hizmetleri vermektedir. Büromuz çeşitli büyüklükteki Türk ve yabancı şirketler ile kurumsal ve bireysel müvekkillerinin taraf oldukları uyuşmazlıkların gerek mahkemeler vasıtası ile gerekse danışmanlık hizmetleri ve müzakereler vasıtası ile çözümlenmesine yardımcı olmaktadır.

Türkoğlu & Türkoğlu Hukuk Bürosu'nun avukatları, müvekkillerini mahkemelerin ve temyiz makamlarının her derecesinde temsil etmektedir. Büromuz avukatları aşağıdaki hukuk dalları da dâhil olmak üzere geniş bir alanda uzman dava hizmeti sağlamaktadırlar.

Dava hizmetleri alanlarında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

 • Şirketler hukuku uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ulusal ve uluslar arası uyuşmazlıklar,
 • Gayrimenkul uyuşmazlıkları,
 • Sağlık Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kamu ihale mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ceza hukuku alanındaki uyuşmazlıklar,
 • İdare hukukunda iptal ve tam yargı davaları,
 • İş hukukundan (İşçi-İşveren İlişkisi) kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İcra ve iflas hukuku alanındaki uyuşmazlıklar,
 • Bilişim hukukunda tazminat ve ceza davaları,
 • Miras hukuku alanındaki uyuşmazlıklar,
 • Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Tazminat hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,